Varsinais-Suomen asbesti tutkimus

Asbestipölytytkimus

Teemme uuden 2016 alussa voimaantulleen asbestilain mukaisia asbesti-purunjälkeisiä pölymittauksia puolueettomasti asbestipurkukohteissa.Lue koko valtioneuvoston asetus 798 / 2015 (www.finnlex.fi).

Asbestitutkimus

Asbestitutkimuksessa selvitetään kiinteistöstä otetun materiaalinäytteen sisältämän asbestin laatu.

Kresoottitutkimus

Kreosoottitutkimuksessa selvitetään syöpää aiheuttavien PAH-yhdisteiden määrä ja laatu.

Lyjy- ja PCB-tutkimus

Lyijy- ja PCB-tutkimuksessa selvitetään rakennus materiaalejen sisältämän lyijyn ja PCB:n määrä.

Valtoneuvoston asetus asbesityön turvallisuudesta 798 / 2015

Asbestipurkutyötä varten rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta on:
  • paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti;
  • selvitettävä asbestin laatu ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä, sekä
  • selvitettävä rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyys käsiteltäessä tai purettaessa.

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on huolehdittava siitä, että asbestikartoituksen tulokset kirjataan rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen (629/94) 7 §:ssä tarkoitettuun asiakirjaan.

Tietoa Asbestista

Asbesti on yleisnimike kaikille kuitumaisille silikaattimineraaleille. Rakennusmateriaaleissa yleisimmin käytettyjä asbestilaatuja ovat serpenttiiniasbesteihin kuuluva krysotiili sekä ambifoliasbesteihin kuuluvat amosiitti, antofylliitti ja krokidoliitti. Asbestia on käytetty paljon rakennusmateriaaleissa sen monien hyvien ominaisuuksiensa takia. Näitä ominaisuuksia ovat palamattomuus, hyvä lämmön-, sähkön-, ja kosteuden eristävyys, mekaaninen lujuus, joustavuus, kitkan ja kulumisen kestävyys, hyvä kemikaalien ja bakteerien kestävyys ja hyvät akustiset ominaisuudet.

Käyttö

Rakennusmateriaaleissa asbestia alettiin käyttää jo 1920-luvulla, mutta runsainta sen käyttö oli 1960-70 luvuilla. Nykyään Suomessa käytettävät rakennusmateriaalit eivät enää sisällä asbestia.

Asbestia on käytetty mm. seuraavissa rakennusmateriaaleissa:

  • ruiskutetut eristeet: katot ja ilmanvaihtokanavat
  • lämpöeristeet: putket, kattilat ja varaajat
  • asbestisementtituotteet: seinä- ja kattolevyt, vesi- ja viemäriputket ja ilmanvaihtokanavat
  • lattiamateriaalit: vinyyliasbestilaatat, joustovinyylimatot ja magnesiamassalattiat
  • bitumituotteet: liimat, huopakatteet ja vesieristeet
  • tasoitteet, laastit, maalit, liimat ja asbestipahvit

Asbestille altistuminen

Työperäisesti asbestille altistuneita henkilöitä arvioidaan Suomessa olevan noin 200 000. Uusia tapauksia todetaan vuosittain 500-1000. Nykyisin asbestille altistuvat asbestipitoisten eristeiden ja rakenteiden purkutyötä tekevät henkilöt. Vähäinenkin altistuminen saattaa tulevaisuudessa aiheuttaa merkittäviä terveyshaittoja. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että asbestipurkutyötä tekevät henkilöt noudattavat kaikkia suojamääräyksiä mitä asbestipurkutyöstä on säädetty.

Terveysvaikutukset

Asbestimateriaaleja käsiteltäessä ilmaan leviää asbestipölyä, joka koostuu mikroskooppisen pienistä kuitumaisista hiukkasista. Hengityksen mukana asbestikuidut kulkeutuvat keuhkoihin ja kerääntyvät sinne. Asbestipölylle altistuminen voi aiheuttaa 10-40 vuoden kuluttua altistumisen alkamisesta mm. asbestoosia (keuhkokudoksen sidekudoslisä), keuhkosyöpää, mesotelioomaa (keuhkopussin- ja vatsakalvonsyöpää) ja keuhkopussin sairauksia.